Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów nazywane także gośćcem to przewlekła choroba zapalna, która atakuje stawy oraz inne narządy.  Najbardziej charakterystycznym objawem tej choroby jest ból, sztywność, obrzęk stawów rąk i stóp, ale zapalenie może dotyczyć również innych stawów. Reumatoidalne zapalenie stawówNieleczone może doprowadzić do zniszczenia stawów, ciężkiej niesprawności, do uszkodzenia wielu narządów, a także przedwczesnego zgonu. Wczesne zastosowanie skutecznego leczenia hamuje postęp choroby, zapobiega jej powikłaniom i umożliwia normalne funkcjonowanie. Istotą tej choroby jest proces zapalny, który rozpoczyna się wewnątrz stawu. Niezbyt nadal znany czynnik, stymuluje błonę maziową wyścielającą staw, do odpowiedzi zapalnej i wtedy dochodzi do jej powiększania się oraz niszczenia przylegających struktur, czyli mowa tu o chrząstkach, kostkach, wiązadłach, czy ścięgnach. Przejawami tego procesu jest na samym początku ból i obrzęk, a znacznie później nieodwracalne zniszczenie oraz utrata ruchomości stawu. Uszkodzenie chrząstki, a także innych struktur stawu przez proces zapalny sprzyja powstawaniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych. Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawu nie są do końca znane, najprawdopodobniej na rozwój tej choroby ma wpływ wiele czynników, a do najważniejszych z nich należą, między innymi:

 • Obciążenie dziedziczne – istnieje predyspozycja do występowania RZS u osób blisko spokrewnionych, ale sam czynnik genetyczny nie wywołuje choroby, czyli obecność tej choroby u rodzica nie oznacza, że choroba wystąpi u dzieci, jednak ryzyko jej wystąpienia jest u nich na pewno 2 – 5 razy większe;
 • Płeć – kobiety chorują na RZS, około 3 razy częściej niż mężczyźni;
 • Zakażenie – podejrzewa się istotną rolę niektórych bakterii i wirusów w inicjowaniu odpowiedzi zapalnej;
 • Palenie papierosów – zwiększa ryzyko zachorowania na RZS, a także powoduje jego cięższy przebieg;
 • Stres – u niektórych pacjentów choroba rozpoczyna się po przeżyciu silnego stresu

Kto najczęściej choruje na reumatoidalne zapalenie stawów

W krajach wysoko rozwiniętych na reumatoidalne zapalenie stawów choruje około 1 na 100 osób, trzykrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Choroba ta najczęściej ujawnia się pomiędzy trzydziestym, a pięćdziesiątym rokiem życia, jeśli chodzi o kobiety, choć może wystąpić wcześniej, czy później, natomiast w przypadku mężczyzn częstość jej występowania zwiększa się wraz z wiekiem. U większości chorych choroba ta rozwija się podstępnie. Może minąć kilka tygodni, a nawet miesięcy, zanim dolegliwości staną się na tyle dokuczliwe, że skłonią chorą osobę do szukania pomocy lekarskiej. Bardzo rzadko mamy do czynienia z nagłym rozwojem choroby, w ciągu kilku, czy kilkunastu dni. Na początku często pojawiają się objawy bardzo ogólnikowe, które przypominają bardziej grypę, takie jak uczucie osłabienia, stan podgorączkowy, ból mięśni, utrata apetytu, a także zmniejszenie masy ciała. W przebiegu tej choroby mogą również wystąpić objawy zajęcia innych narządów. Jeżeli zauważymy ból oraz obrzęk stawów, to wtedy koniecznie musimy zgłosić się do lekarza – reumatologa, ponieważ tylko szybkie rozpoznanie decyduje o skuteczności leczenia, a jeśli rozpocznie się ono odpowiednio wcześnie, to istnieje również szansa na trwałe wycofanie się choroby. W przebiegu RZS może dojść do wystąpienia powikłań, które będą wymagać pilnej interwencji lekarskiej. Najczęściej można im zapobiegać oraz skutecznie je leczyć.

Bardzo ważne są badania w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów rozpoznawane jest na podstawie współistnienia charakterystycznych objawów z wynikami badań laboratoryjnych i obrazowych. Badania laboratoryjne, które są wykonywane przy tej chorobie to badanie anty – CCP, czyli przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, badanie RF, czyli czynnik reumatoidalny, badania OB, CRP, jak również mogą zostać zlecone inne badania krwi, moczu, czy płynu stawowego. Wykonywane są także badania obrazowe, a mowa tutaj o RTG rąk, stóp oraz innych zajętych stawów. Jeśli chodzi o leczenie RZS, to w ostatnich latach metody leczenia tego schorzenia zdecydowanie się zmieniły, ponieważ pojawiły się na farmaceutycznym rynku nowe, o wiele skuteczniejsze leki. Obecnie kładziony jest nacisk na jak najszybsze zastosowanie leku modyfikującego przebieg choroby, czyli LMPCh, a to pozwala na osiągnięcie remisji, stanu, w którym nie ma objawów choroby, ani cech jej aktywności w badaniach laboratoryjnych, czy obrazowych lub jej niewielkiej aktywności. Oczywiście jak już wcześniej było wspomniane to początek RZS jest często dosyć podstępny i często może minąć nawet kilka miesięcy, aż zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, dlatego nie wolno zwlekać z udaniem się do lekarza, jeśli tylko zauważymy u siebie objawy zapalenia stawów. Skuteczne leczenie tej choroby oznacza ustąpienie objawów choroby, dobrą, jakość życia oraz zachowanie sprawności.

Rehabilitacja w leczeniu

Oprócz podstawowego w tej chorobie leczenia farmakologicznego ważne jest również szybkie rozpoczęcie rehabilitacji, a w niektórych przypadkach nawet leczenie chirurgiczne. O tym, które dokładnie leki zastosować, decyduje reumatolog po uwzględnieniu stopnia ciężkości choroby, jej aktywności, wskaźników rokowniczych oraz przeciwwskazań do stosowania niektórych leków, a mowa tu o takich chorobach, jak: choroby wątroby, nerek, czy gruźlicy. Niezwykle istotne jest opracowanie z lekarzem efektywnego planu postępowania, co wiąże się z regularnymi wizytami oraz wykonywaniem badań laboratoryjnych oceniających skuteczność i ewentualne skutki uboczne stosowanych leków. Całkowite jej wyleczenie, bez konieczności stosowania leków, w przypadku tej choroby zdarza się niezwykle rzadko, a po odstawieniu LMPCh choroba nawraca się. Dostępne metody leczenia coraz częściej pozwalają na uzyskanie remisji choroby i normalne funkcjonowanie. Niestety u części pacjentów, pomimo leczenia choroba może ulec nasileniu. Do remisji najczęściej dochodzi u kobiet w ciąży, choroba najczęściej ulega jednak zaostrzeniu w ciągu trzech miesięcy po porodzie. RZS niestety dalej związane jest z częstym ograniczeniem sprawności, szacuje się, że po pięciu latach zdolność do pracy traci około połowa chorych, a po dziesięciu latach prawie wszyscy. Osoby cierpiące na reumatoidalne zapalenie stawów żyją o kilka lat krócej w porównaniu z populacją ogólną, przede wszystkim z powodu powikłań miażdżycy. Jest to choroba przewlekła, a więc wymaga ona stałej kontroli reumatologicznej. Na początku choroby oraz w okresie jej zaostrzeń konieczne są częste wizyty u lekarza, aby zostały ustalone odpowiednie dawki leków i uzyskać remisję choroby. W stabilnym okresie wizyty te mogą być znacznie rzadsze.

Skutki RZS

Aktywność, a także postęp choroby oceniany jest na podstawie stopnia nasilenia objawów klinicznych, wyników badań laboratoryjnych oraz obrazowych. Istotne jest także wykrywanie działań niepożądanych leków, między innymi ocena funkcji nerek, wątroby, szpiku kostnego oraz okresowe badania w kierunku chorób współistniejących, czyli mowa tutaj o USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, mammografii, czy kontroli ginekologicznej. Ze względu na przyspieszony rozwój miażdżycy konieczna jest także ocena ryzyka sercowo – naczyniowego, a w razie konieczności odpowiednia profilaktyka i leczenie. Bardzo ważne jest również pamiętanie o szybki podjęciu leczenia osteoporozy, gdyż to pomoże w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia złamań kości. Oprócz samych wizyt u reumatologa chory na RZS, powinien także uczestniczyć w ukierunkowanych zajęciach rehabilitacyjnych i wykonywać zalecone ćwiczenia w domu. Niestety chorobie tej nie można zapobiec, ale jej odpowiednio wczesne wykrycie i leczenie pozwala na coraz częstsze uzyskanie długotrwałej remisji.

Popularne frayz

 • reumatoidalne zapalenie staww
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • yhs-ddc_bd
 • Badanie Na Reumatoidalne Zapalenie Stawów
 • reumatoidalne zapalenie stawów badania
 • skutki rzs
 • schorzenia reumatoidalne
 • reumatoidalne zapalenie stawów objawy
 • Reumatoidalne zapalenie stawÓw (rzs)-gościec i
 • jskie bsdanis ns teumstoidalne zapalenie staeiw

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.